söndag 20 mars 2011

Välkommen till Holistisk Hälsa

Hälsa för kropp och själ!
Att ha hälsa är så mycket mer än att vara fysiskt frisk. Välmående och välbefinnande kommer inifrån och sprider sig ut till den fysiska kroppen. Men även en osund kropp kan påverka och bidra till en osund mental hälsa. På så vis hänger allt ihop, hälsan är holistisk


Holistisk hälsa handlar om att se hälsan från ett helhetsperspektiv, där en individ upplever både fysiskt och mentalt välbefinnande.